Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

Χωρίς Κολυμβητήριο τα ΑΜΕΑ στο Δήμο Ιλίου

Συνεχίζοντας τις επαφές με Δημόσιους Φορείς που εμπλέκονται σε θέματα ήσσονος σημασίας για τους Δημότες του Δήμου Ιλίου, επισκεφθήκαμε σήμερα την Διοίκηση του ΄΄ΚΑΤ-ΕΚΑ΄΄ με σκοπό την ενημέρωση για την κατάσταση του κολυμβητηρίου ΕΚΑ. 
Η Διοίκηση του ΄΄ΚΑΤ-ΕΚΑ΄΄ κ.κ Ευάγγελος Ι Βουμβουλακης Διοικητής και Γεώργιος Παπαδημητρίου Υποδιοικητής άκουσαν τις απόψεις και προτάσεις του συνδυασμού μας.

Τονίστηκε η αναγκαιότητα επαναλειτουργίας του κολυμβητηρίου ποσό δε μάλλον όταν αυτό χρησιμοποιείτε από την Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.ΜΕΑ. Η συζήτηση διεξήχθη σε άριστο κλίμα και με πνεύμα συνεργασίας για την επανενεργοποίηση του κολυμβητηρίου.

Παρόντες ήταν ο Επικεφαλής του συνδυασμού Δημοτική ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΊΑ Χαράλαμπος Καούκης, ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ Αντώνης Κακούρης, ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτριος Δαλαμαγκας και ο Γραμματέας του Συνδυασμού Ζώτος Ζωτιαδης

Οι επαφές θα συνεχιστούν και ακολούθως θα δημοσιευθεί Αναλυτικό Δελτίο Τύπου γιατί ΄΄οι Δημότες πρέπει να γνωρίζουν΄΄

Δεν υπάρχουν σχόλια: