Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

Ατιμώρητοι μένουν πάνω από 60 καταδικασμένοι γιατροί


Μετά από έρευνα του Συνήγορου του πολίτη διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούν ενώπιον του Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου άνω των 60 υποθέσεων γιατρών του ΕΣΥ που δεν έχουν επιβληθεί πειθαρχικές ποινές ύστερα από αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου. Από τις 60 μόνο ελάχιστες έχουν ανατεθεί σε εισηγητές, καθιστώντας την παραγραφή τους την πιο πιθανή εξέλιξη, ενώ ο ρυθμός συνεδριάσεων είναι πολύ μειωμένος και η παραγωγικότητα ελάχιστη.
Επίσης, διαπιστώθηκε ότι τα μέλη του ΚΠΣ δεν έχουν αρκετό διαθέσιμο χρόνο για να προσέρχονται στις συνεδριάσεις, επειδή η ενασχόλησή τους µε το συγκεκριμένο όργανο δεν αποτελεί κύριο αντικείμενο της εργασίας τους, αλλά συμπληρωματικό. Συνεπώς, το Συμβούλιο είναι αδύνατο να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον νόμο.


Ο Συνήγορος παρατήρησε ότι το Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο, που είναι το ανώτατο πειθαρχικό όργανο των γιατρών του ΕΣΥ, είναι παροπλισμένο, συνεπώς δεν διασφαλίζονται ούτε η προστασία των ασθενών, ούτε τα βασικά δικαιώματα των γιατρών, που αδίκως κατηγορούνται και ως εκ τούτου ακυρώνεται κάθε διαδικασία απόδοσης πειθαρχικής ευθύνης στους κόλπους του ΕΣΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: