Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

Παραδίδουν χώρο 264 τ.μ στο Χαμόγελο του Παιδιού

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών & Αλιείας (ΟΚΑΑ ΑΕ), σε συνέχεια των πρωτοβουλιών τους για την ενίσχυση του θεσμού της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αλλά και την πραγματική στήριξη των διαχρονικών και ευρέως αποδεκτών φορέων που αναπτύσσουν κοινωνικό έργο στηρίζοντας αδύναμες ή ειδικές κοινωνικές ομάδες, ενισχύουν το έργο του εθελοντικού οργανισμού για τα παιδιά «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ».

Έτσι, άμεσα θα διατεθεί δωρεάν, ένα σύγχρονο βιομηχανικό κατάστημα αποθήκευσης τροφίμων, συνολικού εμβαδού 264 τμ, προκειμένου να αποτελέσει το logistic center του εν λόγω φορέα, ούτως ώστε η διαχείριση των τροφίμων που καταλήγουν στα σπίτια του «Χαμόγελου του Παιδιού», να γίνεται ορθολογικότερα και ασφαλέστερα.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γεράσιμος Γιακουμάτος ανακοινώνοντας την πρωτοβουλία αυτή επεσήμανε το «σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ενίσχυση του θεσμού της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ειδικά όταν αυτή στρέφεται προς αδύναμες ή σε κίνδυνο ευρισκόμενες κοινωνικές ομάδες. Πολύ δε, περισσότερο όταν αυτή αφορά τα παιδιά που αποτελούν το μέλλον… »


Από το Γραφείο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια: