Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2014

Υπουργείο Ανάπτυξης: Περιμένοντας την ΕΚΤ για τα «κόκκινα δάνεια»


Από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα πρέπει να περάσουν οι διατάξεις της -υπό διαμόρφωση- πρότασης του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια.

Ειδικότερα, οι προϋποθέσεις και οι όροι αναδιάρθρωσης των «κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων θα εξεταστούν από αξιωματούχους της ΕΚΤ, προκειμένου στη συνέχεια να ανάψει το «πράσινο φως» και να οδηγηθεί η ρύθμιση στη Βουλή. Υπενθυμίζεται πως η νομοθετική πρόταση του Υπουργείου Ανάπτυξης αποδεσμεύει ουσιαστικά τα σχέδια εξυγίανσης των επιχειρήσεων από τα δικαστήρια, ενισχύοντας τον ρόλο των τραπεζών στην κατάρτιση του πλάνου αναδιάρθρωσης και αντιμετώπισης των υφιστάμενων χρεών.

Ειδικότερα, η ρύθμιση δανειακών οφειλών προϋποθέτει πως το σχέδιο εξυγίανσης πρέπει να έχει εγκριθεί από το 60% των πιστωτών, οι οποίοι πρέπει να κατέχουν το 40% των τυχόν εμπράγματων εξασφαλίσεων. Η δε ρύθμιση θα δεσμεύει το σύνολο των πιστωτών, ακόμη και αυτούς που δεν έχουν εγκρίνει τη συμφωνία εξυγίανσης. Ενδεικτικά οι επιχειρήσεις που έχουν έρθει σε συμφωνία με τους πιστωτές τους θα δύνανται να αιτηθούν την υπαγωγή τους στις διατάξεις του νόμου μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2015.

Η αίτηση θα πρέπει εντός διμήνου από την υποβολή της να συζητηθεί στο Ειρηνοδικείο και εκείνο θα πρέπει με τη σειρά του μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μήνα από τη συζήτηση, να αποδεχθεί ή να απόρριψει την αίτηση και να εκδώσει την απόφαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: