Κυριακή, 20 Ιουλίου 2014

Οι αιώνιοι Εβραίοι και οι εν Ελλάδι υποστηρικτές τους

Τελικά όσα ανήλικα παιδιά και να δολοφονήσει ο "εκλεκτός" λαός του Ισραήλ πάντα για αυτούς υπάρχει η δικαιολογία της νόμιμης άμυνας!!!

Δεν θα ασχολιόμουν καθόλου να γράψω για τους αιώνιους Εβραίους και την καταστρεπτική τους συμβολή στον Παγκόσμιο Πολιτισμό άλλωστε πολύ πριν γεννηθώ εγώ κορυφαίοι διανοητές σε όλο τον κόσμο ήταν αντισημίτες.

Εγώ είμαι αντισιωνιστής παρόλο που γνωρίζω πως η συντριπτική πλειοψηφία των Εβραίων είναι Σιωνιστές αλλά πάντα έχω την ελπίδα πως κάποιοι θα αποκηρύξουν την γεμάτη ΜΙΣΟΣ Θρησκεία τους και θα νιώσουν επιτέλους την Αγάπη προς τα άλλα έθνη.

Ο Ρατσισμός των Εβραίων έχει να κάνει κυρίως με την Θρησκεία τους , και τα Ιερά τους βιβλία (Ταλμούδ) που αποτελούν ΟΝΕΙΔΟΣ για τον Παγκόσμιο Πολιτισμό.

Δεν μπορεί εν έτη 2014 να πιστεύεις πως ο Θεός σου λέει να δολοφονείς αμάχους (γυναίκες και παιδιά) για να διατηρήσεις την επικυριαρχία σου σε εδάφη που δεν σου ανήκαν ΠΟΤΕ απλώς εσύ ως Αιώνιος Εβραίος (και δυστυχώς και όσοι αναγνώρισαν αυτό το Κράτος) θεωρείς πως είναι δικά σου επειδή τα αναφέρουν τα "ιερά" σου βιβλία.

Είναι οδυνηρό αλλά απόλυτα αληθινό και φαίνεται ΞΕΚΑΘΑΡΑ από τις σφαγές αμάχων στη Παλαιστίνη.

Οι Εβραίοι πολίτες του Ισραήλ όχι μόνο δεν καταδικάζουν την ΒΙΑ που ασκεί η Κυβέρνηση τους στην συντριπτική τους πλειοψηφία αλλά νομίζουν πως αυτό είναι και το θέλημα του Θεού.

Ενός Θεού που είναι τόσο άδικος που θα έπρεπε να είχε αυτοκτονήσει ήδη για τις πράξεις των τεράτων που επικαλούνται την ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ την ΣΟΦΙΑ του και την δήθεν Αγάπη του για τους εκλεκτούς του Εβραίους.

Για όσους Έλληνες υποστηρίζουν τα δίκαια των Εβραίων ας διαβάσουν από την παρακάτω διαδαχή του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού

«Και τώρα μη δυνάμενοι οι Εβραίοι να τον μετασταυρώσουν τον Χριστόν, κάθε Μεγάλην Παρασκευήν τον κάνουν από κερί και τον σταυρώνουν και ύστερα τον καίουν. Ή παίρνουν ένα αρνί και το κτυπούν με τα μαχαίρια και το σταυρώνουν αντί του Χριστού. Ακούετε κακίαν των Εβραίων και του διαβόλου; Καθώς γεννηθή το Εβραιόπαιδον, αντί να το μαθαίνουν να προσκυνή τον Θεόν, οι Εβραίοι, παρακινούμενοι από τον πατέρα των τον διάβολον, ευθύς οπού γεννηθή, το μαθαίνουν να βλασφημά και να αναθεματίζη τον Χριστόν μας και την Παναγίαν μας. Και εξοδεύουν πενήντα, εκατόν πουγγία να εύρουν κανένα χριστιανόπουλο να το σφάξουν, να πάρουν το αίμα του και με εκείνο να κοινωνούν. […] Ο Χριστός μάς παραγγέλλει να ευχόμεθα όλον τον κόσμον. Ο Εβραίος, όσον και αν εινε φίλος σου, πήγαινε, καλημέρισέ τον, και βάλε το αυτί σου να ακούσης τι σου λέγει. Εσύ του εύχεσαι και τον χαιρετάς και εκείνος σε καταράται και σου λέγει, κακή ημέρα σου, διότι η καλημέρα είνε του Χριστού, και δεν θέλει ούτε να την ακούση ούτε να την είπη ο Εβραίος.

Κοίταξε εις το πρόσωπον ένα Εβραίον όταν γελά. Τα δόντια του ασπρίζουν, το πρόσωπόν του είνε ωσάν πανί αφωρισμένο, διότι έχει την κατάρα από τον Θεόν, και δεν γελά η καρδία του. Έχει τον διάβολον μέσα του οπού δεν τον αφήνει. Κοίταξε και ένα χριστιανόν εις το πρόσωπον, ας είνε και αμαρτωλός. Λάμπει το πρόσωπόν του, χύνει η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Σφάζει ο Εβραίος ένα πρόβατον, και το μισό το εμπροσθινόν το κρατεί διά λόγου του, και το πισινόν του μουντζώνει και το πωλεί εις τους χριστιανούς διά να τους μαγαρίση. Και αν σου δώση ο Εβραίος κρασί ή ρακί, είναι αδύνατον να μη το μαγαρίση πρώτον. Και αν δεν προφθάση να κατουρήση μέσα, θα πτύση.

Όταν αποθάνη κανένας Εβραίος, τον βάζουν μέσα εις ένα σκαφίδι μεγάλο και τον πλένουν με ρακί, και του βγάνουν όλην του την βρώμα, και εκείνο το ρακί το φτιάνουν με μυριστικά, και τότε το πωλούν εις τους χριστιανούς ευθηνότερον, διά να τους μαγαρίσουν. Πωλούν ψάρια εις την πόλιν οι Εβραίοι; Ανοίγουν το στόμα του οψαρίου και κατουρούν μέσα, και τότε το πωλούν εις τους χριστιανούς.

Ο Εβραίος μού λέγει πως ο Χριστός μου είναι μπάσταρδος και η Παναγία μου πόρνη. Το άγιον Ευαγγέλιον λέγει πως το έγραψεν ο διάβολος. Τώρα έχω μάτια να βλέπω τον Εβραίον; […] Και η ευγενία σας πώς το βαστά η καρδία σας να κάνετε πραγματείας [εμπορικές συναλλαγές] με τους Εβραίους; Εκείνος οπού συνανανστρέφεται με τους Εβραίους, αγοράζει και πωλεί, τι φανερώνει; Φανερώνει και λέγει πως καλά έκαμαν οι Εβραίοι και εθανάτωσαν τους προφήτας και όλους τους διδασκάλους και όλους τους καλούς. Καλά έκαμαν και κάμνουν να υβρίζουν τον Χριστόν μας και την Παναγίαν μας. Καλά κάμνουν και μας μαγαρίζουν και πίνουν το αίμα μας»[5].

Ωστόσο, η διδαχή αυτή καταλήγει στα εξής:

«Τώρα, διατί σας τα είπα, χριστιανοί μου; Όχι διά να φονεύετε τους Εβραίους και να τους κατατρέχετε, αλλά διά να τους κλαίετε, πως άφησαν τον Θεόν και επήγαν με τον διάβολον. Σας τα είπα να μετανοήσωμεν ημείς τώρα οπού έχομεν καιρόν, διά να μη τύχη και μας οργισθή ο Θεός και μας αφήση από το χέρι του και πάθωμεν και ημείς σαν τους Εβραίους και χειρότερα»


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: