ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ: 45 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ EUROBANK...

Σάββατο, 31 Αυγούστου 2013

45 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ EUROBANK...

Κέρδη 45 εκατ. ευρώ, συνυπολογιζομένων των κερδών του αναβαλλόμενου φόρου, με τις δραστηριότητες στο εξωτερικό να συνεισφέρουν θετικά κατά 6 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε για το πρώτο εξάμηνο του έτους η Eurobank...


Η Eurobank ανακοίνωσε ακόμη ενίσχυση της ρευστότητας κατά €4δισ. και βελτίωση της σχέσης δανείων προς καταθέσεις pro-forma σε 116% από 136% στο τέλος Ιουνίου 2013, καθώς και ανάκαμψη των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 9% το δεύτερο τρίμηνο του 2013 σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του ίδιου έτους.
Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, το λειτουργικό κόστος μειώθηκε κατά 8,5% σε ετήσια βάση το πρώτο εξάμηνο, ενώ τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 120 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο, από 93 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2013.
Ανακοίνωσε επίσης μείωση των νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην Ελλάδα κατά 29% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο του 2013. Πάντως οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις διατηρήθηκαν στα επίπεδα του τριμήνου του 2013.
Σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος Χρήστος Μεγάλο σημείωσε πως το οικονομικό περιβάλλον παραμένει απαιτητικό και πως στο πλαίσιο αυτό τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα οικονομική συγκυρία.
Όπως είπε, με την απόκτηση του ΤΤ και της Proton η Eurobank ενίσχυσε τη στρατηγική της θέση στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και ταυτόχρονα διεύρυνε σημαντικά την πελατειακή της βάση και βελτίωσε τη ρευστότητά της.
«Η ενοποίηση των δύο αυτών τραπεζών και η υλοποίηση των σημαντικών συνεργειών που αυτή θα αποδώσει αποτελεί άμεση προτεραιότητα. Παράλληλα, εξετάζουμε ένα πρόγραμμα ανασχεδιασμού του επιχειρηματικού και λειτουργικού μοντέλου της Τράπεζας, αναδεικνύοντας τον πελατοκεντρικό της χαρακτήρα, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την επιστροφή στην κερδοφορία. Στόχος είναι η άντληση ιδιωτικών κεφαλαίων» κατέληξε.
Πηγή : naftemporiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: