ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ: Δικαστικό μπλόκο σε υπερτιμολογήσεις-μαμούθ

Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Δικαστικό μπλόκο σε υπερτιμολογήσεις-μαμούθ
Ρεπορτάζ: Πέτρος Κουσουλός

Σε «ναυάγιο» οδηγήθηκε, χάρη στην απόφαση των δικαστών του ανώτατου δημοσιονομικού δικαστηρίου της χώρας, μια φωτογραφική -όπως καταγγέλλεται- ανάθεση για τη γενική επισκευή δύο πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία θα ζημίωνε το ελληνικό Δημόσιο κατά δέκα εκατομμύρια ευρώ!

Κατά πλειοψηφία 4-3, οι δικαστές του Μείζονος Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου «μπλόκαραν» τον σκανδαλώδη διαγωνισμό, ο οποίος πραγματοποιήθηκε επί ημερών του κ. Πάνου Μπεγλίτη ως επικεφαλής του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και αφορούσε στις επισκευαστικές εργασίες δύο πλοίων που βρίσκονταν στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας και της Κρήτης.
Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός αλλά και η κατακύρωση του έργου στην εταιρεία «Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις ΣΥΡΟΥ Α.Ε.» όζουν παρατυπιών, πίσω από τις οποίες φέρεται να κρύβεται πολύ πλούσιο παρασκήνιο.
Είναι ενδεικτικό ότι, ενώ η προϋπολογισθείσα δαπάνη για το έργο ανερχόταν σε 10 εκατομμύρια ευρώ και ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίστηκε η χαμηλότερη τιμή, η σύμβαση η οποία υπεγράφη με την ανάδοχο του έργου εκτόξευσε το κόστος των εργασιών και των επισκευών στα 22,7 εκατ. ευρώ!
Όπως μάλιστα προκύπτει από την 3495/2012 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την οποία αποκαλύπτει σήμερα η Ζούγκλα:
α) η προσφορά της εταιρείας ήταν απαράδεκτη λόγω της υπέρβασης σε υπερδιπλάσιο ποσοστό της προϋπολογισθείσας δαπάνης
β) το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρώθηκε μη νόμιμα στην εταιρεία η οποία υπέβαλε τη μοναδική αποδεκτή προσφορά, χωρίς προηγουμένως να εξεταστεί από τα όργανα του διαγωνισμού εάν η προσφορά ήταν συμφέρουσα ή ικανοποιητική και
γ) το σχέδιο της σύμβασης το οποίο αποτελούσε συμβατικό τεύχος της διακήρυξης δεν ταυτίζεται με το υποβληθέν προς έλεγχο σχέδιο σύμβασης ως προς την εγγύηση καλής λειτουργίας και την πρόβλεψη δυνατότητας ανάθεσης εξωσυμβατικών εργασιών στον ανάδοχο του έργου.
Ωστόσο, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τόσο η πρώην ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας όσο και η επιτροπή διαγωνισμού δεν φάνηκαν να απασχολούνταν από τον υπερδιπλασιασμό του κόστους του έργου και άναψαν το «πράσινο φως» για τη συνέχισή του.
Από το ιστορικό της υπόθεσης φαίνεται ότι οι εμπλεκόμενοι όχι μόνο δεν ενδιαφέρθηκαν για την πρωτοφανή διασπάθιση δημόσιου χρήματος σε μια περίοδο όπου η Ελλάδα είχε ήδη εισέλθει στη δίνη της οικονομικής κρίσης, αλλά -αντίθετα- επικρότησαν την πασίδηλη παραβίαση του υγιούς ανταγωνισμού αναθέτοντας το έργο σε εταιρεία η οποία έδωσε τη διπλάσια προσφορά!
Μάλιστα, αντί να ακυρώσουν τον διαγωνισμό, ενέμειναν στην απόφασή τους και στη συνέχεια, προκειμένου να αμβλύνουν τις γωνίες του σκανδάλου, είπαν στην εταιρεία να κάνει όσες εργασίες μπορεί για ποσό μέχρι 10 εκατ. ευρώ. Να μην πραγματοποιηθεί, δηλαδή, όλο το έργο, αλλά… κάποιο μέρος αυτού!
Είναι άξιον αναφοράς ότι εκτός από τους πολιτικούς παράγοντες οι οποίοι εμφανίζονται να έδειξαν ιδιαίτερη σπουδή για να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός και να προχωρήσει το έργο, ενδιαφέρον επέδειξαν και εκκλησιαστικοί παράγοντες του νησιού.
Το ιστορικό    
Η υπόθεση εκτείνεται χρονικά από τον Φεβρουάριο του 2011. Εκείνη την περίοδο με διακήρυξη του πρώην υπουργού Εθνικής Άμυνας, Πάνου Μπεγλίτη, προκηρύχθηκε ανοιχτός διαγωνισμός που αφορούσε σε εργολαβίες γενικής επισκευής δύο πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού. Το ένα βρισκόταν στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας και το άλλο στον Ναύσταθμο Κρήτης.
Η δαπάνη που προϋπολογίστηκε ανερχόταν στα 10.000.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, ενώ ως κριτήριο κατακύρωσης ορίστηκε η χαμηλότερη τιμή.
Σε ό,τι αφορά στη συμμετοχή εταιρειών, στο Παράρτημα Α’ της διακήρυξης αναφερόταν ότι «στον φάκελο της προσφοράς θα πρέπει η προσφερόμενη τιμή να προκύπτει με σαφήνεια από την ανάλυσή της και να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με τα όσα ζητούνται από τη διακήρυξη. Οι τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα) εκτός του ΦΠΑ και οι επισκευαστικοί φορείς που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για την ανάδειξη του μειοδότη να προσφέρουν τιμές σύμφωνα με τους πίνακες που υπήρχαν στην παράγραφο “Τεχνική Προδιαγραφή”».
Στους πίνακες καταγραφόταν η αναμενόμενη έκταση κάθε εργασίας ξεχωριστά και ζητούνταν από τους υποψηφίους να προσφέρουν τιμή ανά εργασιακή μονάδα.
Ενέκριναν τη διπλάσια προσφορά
Οι πρώτες «ανορθογραφίες», όμως, σημειώθηκαν μετά την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της μοναδικής εναπομείνασας εταιρείας με την επωνυμία «Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Σύρου Α.Ε.».
Η προσφερόμενη τιμή της εν λόγω εταιρείας υπερέβαινε κατά πολύ την προϋπολογισθείσα τιμή του έργου, εκτοξεύοντάς την στα 22.797.232 ευρώ (11.382.543 για το ένα πλοίο και 11.414.698 για το άλλο). Δηλαδή, η προσφορά ήταν διπλάσια του προϋπολογιζόμενου κόστους.
Το συγκεκριμένο γεγονός δεν εμπόδισε την Επιτροπή Διαγωνισμού από το να εισηγηθεί τη συνέχιση της διαδικασίας! Στη συνέχεια, βέβαια, η εν λόγω επιτροπή συμπεριέλαβε την προϋπόθεση οι απαιτούμενες εργασίες που θα εκτελεσθούν να κοστίζουν μέχρι 10.000.000 ευρώ και να καλύπτουν τις ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού.

Η εν λόγω εισήγηση της επιτροπής είχε ως αποτέλεσμα στις 6 Μαρτίου του 2012 το υπουργείο να ανάψει το πράσινο φως για την «κατακύρωση της εργολαβίας εκτελέσεως εργασιών μέχρι του ορίου των 10.000.000 ευρώ», χωρίς όμως να εξεταστεί εάν οι εργασίες που θα πραγματοποιούνταν θα ήταν επαρκείς.
Το «μπλόκο»
Ωστόσο, οι εργασίες επισκευής των δύο πολεμικών πλοίων δεν έμελλε να ξεκινήσουν ποτέ, καθώς η απόφαση του Μείζονος Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε την προσφορά «απαράδεκτη».
Στην πλειοψηφία τους οι δικαστές διαπίστωσαν την πασίδηλη υπέρβαση της προϋπολογισθείσας δαπάνης και συμπέραναν ότι κακώς κατοχυρώθηκε ο διαγωνισμός στην ανάδοχο εταιρεία, αφού ουδέποτε εξετάστηκε εάν η προσφορά ήταν συμφέρουσα ή ικανοποιητική, βάσει συγκριτικών στοιχείων τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς, που να επιβεβαιώνεται με παραστατικά!
Το αποτέλεσμα ήταν να απορρίψουν τις αιτήσεις τις οποίες είχαν καταθέσει τόσο η εταιρεία όσο και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. 
Αξίζει, βέβαια, να σημειωθεί ότι αντίθετη άποψη από την πλειοψηφία είχαν τρεις δικαστές. Πρόκειται για τους κ.κ. Ιωάννη Καραβοκύρη (πρόεδρο), Ευάγγελο Νταή και Κωνσταντίνο Κωστόπουλο (συμβούλους), οι οποίοι και μειοψήφησαν.
Δείτε την απόφαση

  

Δεν υπάρχουν σχόλια: