ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ: Ο εκφωνητής ήταν με την Καλαμάτα