ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ: Τι γίνεται με τα πλαστά τιμολόγια του alter ;