ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ: ΣΤΟΠ ΣΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011

ΣΤΟΠ ΣΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Παράταση των πλειστηριασμών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2001 προβλέπει ρύθμιση που περιλαμβάνεται στα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και ψηφίστηκε χθες σήμερα στη Βουλή. Με το νέο νόμο διευκρινίζεται πλέον ρητά ότι η απαγόρευση αφορά την...
κύρια ή μοναδική κατοικία κάθε φυσικού προσώπου , συμπεριλαμβανομένων και των εμπόρων. Συγκεκριμένα αναστέλλονται για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2011 έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 οι πλειστηριασμοί για ποσά που δεν υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ από τράπεζες , εταιρείες παροχής πιστώσεων. Η διάταξη προστατεύει όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα (καταναλωτές, επιχειρήσεις κ.ά.). Επιπλέον παρατείνεται για έξι μήνες, δηλαδή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011, και η απαγόρευση πλειστηριασμού της κύριας ή μοναδικής κατοικίας όσον για περιπτώσεις προσώπων που θέλουν να υπαχθούν στη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων .

Δεν υπάρχουν σχόλια: